• Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego z dnia 08.12.2023

Regulamin sklepu internetowego Sklep Fundacji Adwokatury

określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Sklep Fundacji Adwokatury prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.adwokatura.pl.
Sprzedawca – FUNDACJA ADWOKATURY z siedzibą pod adresem ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000988702, NIP 5252922546, nr REGON 52303561100000.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Regulamin prenumeraty – Regulamin Prenumeraty Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra” https://sklep.adwokatura.pl/news/n/256/Regulamin-Prenumeraty

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Do celów związanych z sprzedażą produktów: Adres pocztowy: ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
 2. Adres e-mail: fundacja.sklep@nra.pl
 3. Telefon: +48786338123
 1. Do celów związanych z realizacją prenumeraty: Adres pocztowy: ul. Świętojerska 16, 00 202 Warszawa
 2. Adres e-mail: redakcja@palestra.pl
 3. Telefon: (22) 505 25 20 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 §  4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 8. Zasady składania zamówień na Prenumeratę określa § 4, 5 oraz 6 Regulaminu Prenumeraty https://sklep.adwokatura.pl/news/n/256/Regulamin-Prenumeraty

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  • Przelewy24
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:
  3. za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego; (nie dotyczy Prenumeraty)
  4. gotówką w momencie odbioru osobistego towaru. (nie dotyczy Prenumeraty)
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 5. Za złożone zamówienie Prenumeraty można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  • Przelewy24
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:

 § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 3. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są - w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. do paczkomatów InPost.
 6. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia. (nie dotyczy Prenumeraty)
 7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia. (nie dotyczy Prenumeraty)

 

 § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy dostępny tutaj: formularz odstąpienia od umowy
 7. Warunki wypowiedzenia  oraz odstąpienia od umowy Prenumeraty zostały określone w Regulaminie Prenumeraty w § 5 punkt 7 oraz § 6 punkty 3-15 https://sklep.adwokatura.pl/news/n/256/Regulamin-PrenumeratySKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
§9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu, a w przypadku Reklamacji Prenumeraty określony w § 2 . 3 Regulaminu Prenumeraty https://sklep.adwokatura.pl/news/n/256/Regulamin-Prenumeraty
 3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Towary
  1. wymiany towaru,
  2. naprawy towaru.
  1. obniżeniu ceny,
  2. odstąpieniu od umowy
  1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:
  4. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

w sytuacji, gdy:

   • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
   • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
   • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
   • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
  1. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
  2. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
  3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  4. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
  1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 2. Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
 3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 4. Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany towaru na wolny od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa.

 

§ 10 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO” oraz w Regulaminie Prenumeraty § 11 https://sklep.adwokatura.pl/news/n/256/Regulamin-Prenumeraty
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
 4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu a w przypadku Prenumeraty w § 2 . 3 Regulaminu Prenumeraty
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1

REGULAMIN PRENUMERATY PISMA ADWOKATURY POLSKIEJ „PALESTRA”

 

Regulamin sprzedaży w prenumeracie określa zasady sprzedaży Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra” przez Fundację Adwokatury z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 16, 00-202 Warszawa, KRS: 0000728020, NIP: 7010819030, REGON: 380001686.

 

§ 1 DEFINICJE
 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o poniższych pojęciach nadaje im się następujące znaczenie:
 2. a) Czasopismo – Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra”.
 3. b) Formularz kontaktowy – rozwiązanie informatyczne udostępnione przez Sprzedawcę na Portalu, za pomocą którego każda osoba może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu zawarcia umowy prenumeraty.
 4. c) Kodeks Cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23.04.1964 roku – Kodeks cywilny.
 5. d) Konsument – osoba o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. e) Prenumerator - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zawarła ze Sprzedawcą umowę prenumeraty.
 7. f) Portal – oznacza sklep internetowy prowadzony pod adresem https://sklep.adwokatura.pl/.
 8. g) Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 9. h) Sprzedawca – Fundacja Adwokatury z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 16, 00-202 Warszawa, KRS: 0000728020, NIP: 7010819030, REGON: 380001686, telefon: 786 338 123, adres poczty e-mail: fundacja.sklep@nra.pl.
 10. i) Umowa prenumeraty – umowa cywilnoprawna na podstawie, której Sprzedawca zobowiązuje się do odpłatnego i cyklicznego dostarczania Czasopisma na rzecz Prenumeratora prasy przez okres trwania prenumeraty.
 11. j) Ustawa o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta.
 12. k) Zamówienie – wyrażenie woli w celu doprowadzenia do zawarcia umowy prenumeraty.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Sprzedawca umożliwia dokonanie zakupu prenumeraty Czasopisma „Palestra”.
 2. Do korzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest posiadanie:
 3. a) Komputera z dostępem do Internetu,
 4. b) Przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, inna),
 5. Do celów związanych z realizacją prenumeraty kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod numerem telefonu - (22) 505 25 20 lub adresem e-mail: redakcja@palestra.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
§ 3 PRENUMERATA
 1. Prenumerata obejmuje obszar wydawniczy Czasopisma.
 2. Prenumerata obejmuje okres półroczny (od stycznia do czerwca albo od lipca do grudnia) lub roczny (okres roku kalendarzowego).
 3. Okres prenumeraty określony jest każdorazowo w umowie prenumeraty.

 

§ 4 ZAMÓWIENIA NA PRENUMERATĘ
 1. Zamówienia na prenumeratę przyjmowane są za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Z uwagi na różną cenę dla Członków Samorządu Adwokackiego oraz pozostałych Prenumeratorów należy wybrać odpowiednią opcję na Portalu, a ponadto w przypadku Członków Samorządu Adwokackiego wśród niezbędnych danych podać numer wpisu na listę Adwokatów, Prawników Zagranicznych lub Aplikantów adwokackich.

 

§ 5 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRENUMERATORA NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
 1. Do prenumeratora nie będącego konsumentem nie stosuje się przepisów ustawy o Prawach konsumenta.
 2. Umowa o prenumeratę zostaje zawarta pod warunkiem uiszczenia opłaty za prenumeratę najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem okresu prenumeraty.
 3. Uiszczenie opłaty następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy.
 4. Za datę płatności uznaje się dzień zarachowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega, że warunki prenumeraty mogą ulec zmianie.
 6. Sprzedawca zawiadomi Prenumeratora o tych zmianach z zachowaniem 14-dniowego okresu w stosunku do daty wejścia w życie tych zmian.
 7. W przypadku braku akceptacji zmienionych warunków Prenumerator ma prawo wypowiedzieć umowę poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu jest skuteczne, jeżeli zostało złożone najpóźniej z chwilą wejścia w życie zmian. Jeżeli Prenumerator nie wypowiedział umowy po zawiadomieniu go o zmianie warunków umowy, jest on związany zmienionymi warunkami umowy.

 

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRENUMERATORÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTEM – WSPÓLNE DLA UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ I POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA
 1. Umowa o prenumeratę zostaje zawarta pod warunkiem uiszczenia opłaty za prenumeratę najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem okresu prenumeraty.
 2. Za datę płatności uznaje się dzień zarachowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 4. Termin, o którym mowa w pkt 3 biegnie od daty otrzymania w ramach umowy prenumeraty pierwszego egzemplarza Czasopisma.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Konsument ma prawo a nie obowiązek skorzystać z załączonego wzoru.
 7. Konsument ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail podany w niniejszym regulaminie.
 8. Dla zachowania terminu o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 9. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdza na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić dostarczone egzemplarze Czasopisma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracane egzemplarze muszą być kompletne. Egzemplarze winny być zwrócone w stanie niepogorszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości egzemplarzy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania egzemplarzy.
 11. W przypadku zwrotu egzemplarzy Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną należność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. W braku takiego wskazania, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał wpłaty.
 12. W przypadku, gdy Konsument zwróci egzemplarze niepełne, zniszczone, zwracana kwota należności ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do całkowitej liczby egzemplarzy, która miała być dostarczona w ramach umowy prenumeraty, od której Konsument odstąpił.
 13. Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanej Czasopisma lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej nadania.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu egzemplarzy prasy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 15. Sprzedawca ma prawo odbioru od Konsumenta zwracanych egzemplarzy osobiście.
 16. Sprzedawca zastrzega, że warunki prenumeraty mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen Czasopisma, z tym, że Sprzedawca zobowiązany jest do zawiadomienia Konsumenta o tych zmianach z zachowaniem 14 dniowego okresu w stosunku do daty wejścia w życie tych zmian. W przypadku braku akceptacji zmienionych warunków Konsument ma prawo wypowiedzieć umowę poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu. Oświadczenie o wypowiedzeniu jest skuteczne, gdy doszło do wiadomości Sprzedawcy nie później niż w dacie wejścia w życie zmian. Jeżeli Konsument nie wypowiedział umowy po zawiadomieniu go o zmianie warunków umowy, jest on związany zmienionymi warunkami umowy.

 

§ 7 PODWYŻSZENIE CENY
 1. Jeżeli zmiana warunków prenumeraty polega na podwyższeniu jej ceny, wówczas Prenumerator, jeżeli nie wypowie Umowy o prenumeratę, zobowiązany jest do uzupełnienia ceny prenumeraty w terminie 14 dni od upływu terminu do wypowiedzenia Umowy o prenumeratę.
 2. Do czasu uzupełnienia ceny, zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu, Sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych egzemplarzy Czasopisma i – po dodatkowym wezwaniu do zapłaty (z co najmniej 7-dniowym terminem płatności) – wypowiedzieć Umowę o prenumeratę ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 8 WARUNKI REKLAMACJI KONSUMENCKIEJ
 1. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Reklamację należy składać wybierając jedną z form których mowa w pkt 2 na adres lub adres e-mail podany na Portalu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Prenumeratora wraz z adresem e-mail (jeżeli go posiada), zwięzłym opisem zgłaszanych reklamacji oraz żądaniem.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi o sposobie dalszego postępowania. W przypadku Konsumenta, brak ustosunkowania się do reklamacji w podanym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację.
 5. Reklamacji nie podlegają usterki, wady, itp. powstałe z przyczyn leżących po stronie Konsumenta.

 

§ 9 SĄDOWE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW Z KONSUMENTEM
 1. Ewentualne spory, a w szczególności spory z Konsumentem, podlegają rozpoznaniu przez polskie sądy powszechne zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych form rozstrzygania sporów, jak w szczególności mediacja.
 3. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.

 

§ 10 ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę o prenumeratę, jeżeli druga Strona narusza postanowienia Regulaminu i nie zaniecha naruszeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zaniechania naruszeń, zawierającego m.in. określenie charakteru naruszenia.

 

§ 11 POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Składając zamówienie, Prenumerator wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Prenumeratora jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Prenumerator ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Celem realizacji zamówienia Sprzedawca zastrzega, że dane, o których mowa w pkt. 1 zostaną również przekazane wydawnictwu lub drukarni.
 3. Prenumerator ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Miejscowość, data

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Imię i nazwisko Konsumenta

 

Fundacja Adwokatury ul. Świętojerska 16

00-202 Warszawa  

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja ………………………………………….. niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*): …………………………………..

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków** :……………………………………..

Posiadacz rachunku: ……………………………………..
…………………………………………………..

 

podpis (-y) Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*)Niepotrzebne skreślić

(**)O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty